Dywidendy, dywidendy_O6
 Oceń wpis
   

 

 

Przed rozpoczęciem zakupów w dniu 17.03.2010 roku inwestor posiadał już informację o stopie zwrotu z posiadanych 5 pozycji , posiadał informację o przyszłym wpływie z dywidend oraz posiadał informację iż posiada niewykorzystany limit jeśli chodzi o środki jakie mógł zainwestować w nowy obiekt. Otóż przyjmując za założenie, że na 1 obiekt będzie wydawal nie więcej jak równowartość 750 pln czyli po 5 zakupach powinien wydać 5 x 750 = 3 750 pln i stan rachunku powinien wykazywać saldo na poziomie 7 500 - 3750 = 3 750 pln. Ponieważ po 5 zakupach saldo wykazywało stan 4 698,7 pln to inwestor mógł zwiększyć liczbę akcji kupowanych obiektów. I dzięki temu w dniu 17.03.2010 roku mógł nabyć 35 sztuk obiektu oznaczonego jako O6.

Obiekt O6 w dniu 17.03.2010 roku notowany był po 9,03 usd za akcję. Po przeliczeniu na złote koszt zakupu 35 akcji wynosił (35 x 9,03 x 2,8101) + (15 x 2,8101) = 888,13 + 42,15 = 930,28 pln.

W przypadku O6 dywidenda płacona od 1989 roku w systemie kwartalnym. Rozpiętość kursu w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 6,75 usd do 9,36 usd. Aktualny div yield wynosi 10,24 % (średni sektorowy 0,2 ). Poprzednia dywidenda wynosiła 0,23 usd i aktualnie wynosi tyle samo. P/E wynosi 9,23 (średni sektorowy 6,6 ). Oznacza to, że przy zachowaniu dotychczasowej dynamiki zysku netto przypadającego na 1 akcję to 100 procent stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału w akcje tego obiektu zostanie to osiągnięte po 9,23 roku co średniorocznie daje 10,83 % (dla sektora 15,1 %). Beta = 0,39 co oznacza, że akcja jest defensywna w stosunku do indeksu. P/Bv wynosi 0,74 (1,14). Wskaźnik P/Bv wynoszący 1,01  można interpretować, że 1 usd majątku księgowego przy cenie 8,98 usd za akcję kosztuje 1,01 usd. Inne wskaźniki to QR i CR brak. Wskaźnik długu wynosi 4,63 (1,36). St ZB = 70,97 (8,6); St ZO= 50,1 (31,5); St ZN = 44,81 (37,03). ROA wynosi 2,25 (0,8); ROI = 2,25 (0,6); ROE = 12,03 (2,2). RSI 14 po sesji w dniu 29.03.2010 wynosi = 44,6 punktu. Record day przypada na dzień 31.03.2010 roku. Ex div date = 29.03.2010 roku. Payable day = 30.04.2010 roku.

Wycena na 29.03.2010 roku 22:05 czasu polskiego -

35 x 8,98 x 2,8788 = 904,81 pln.

Po zakupie O6 stan konta wynosi 4 698,7 - 930,28 = 3 768,42 pln

Komentarze (0)
Dywidendy, dywidendy_O5
 Oceń wpis
   

Przed rozpoczęciem zakupów w dniu 16.03.2010 roku inwestor posiadał już informację o stopie zwrotu z posiadanych 4 pozycji , posiadał informację o przyszłym wpływie z dywidend oraz posiadał informację posiada niewykorzystany limit jeśli chodzi o środki jakie mógł zainwestować w nowy obiekt. Otóż przyjmując za założenie, że na 1 obiekt będzie wydawal nie więcej jak równowartość 750 pln czyli po 4 zakupach powinien wydać 4 x 750 = 3 000 pln i stan rachunku powinien wykazywać saldo na poziomie 7 500 - 3000 = 4 500 pln. Ponieważ po 4 zakupach saldo wykazywało stan 5 135,5 pln to inwestor mógł zwiększyć liczbę akcji kupowanych obiektów. I dzięki temu w dniu 16.03.2010 roku mógł nabyć 30 sztuk obiektu oznaczonego jako O5.

Obiekt O5 w dniu 16.03.2010 roku notowany był po 5 usd za akcję. Po przeliczeniu na złote kosztz akupu 30 akcji wynosił (30 x 5 x 2,811) + (15 x 2,811) = 421,65 + 42,17 = 436,82 pln.

W przypadku O5 dywidenda płacona od 2004 roku w systemie kwartalnym. Rozpiętość kursu w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 2,03 usd do 5,23 usd. Aktualny div yield wynosi 4,84 % (średni sektorowy 0,2 ). Poprzednia dywidenda wynosiła 0,06 i aktualnie wynosi tyle samo. P/E wynosi 57,55 (średni sektorowy 6,63). Oznacza to, że przy zachowaniu dotychczasowej dynamiki zysku netto przypadającego na 1 akcję to 100 procent stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału w akcje tego obiektu zostanie to osiągnięte po 57,5 roku co średniorocznie daje 1,74 % (dal sektora 15,1 %). Beta = 1,91 co oznacza, że akcja jest ofensywna w stosunku do indeksu. P/Bv wynosi 0,74 (1,14). Wskaźnik P/Bv wynoszący 0,74 można interpretować, że 1 usd majątku księgowego przy cenie 4,96 usd za akcję kosztuje 0,74 usd. Również można stwierdzić, że przy cenie 4,96 usd za akcję wskaźnik P/Bv wskazuje niedowartościowanie o (1-0,74)/0,74 = 35 %. Inne wskaźniki to QR i CR brak. Wskaźnik długu wynosi 1,56 (3,4). St ZB = 58,84 (8,6); St ZO= 26,01(31,5); St ZN = 4,1 (37,03). ROA wynosi 0,42 (0,8); ROI = 0,45 (0,6); ROE = 1,12 (2,2). RSI 14 po sesji w dniu 26.03.2010 wynosi = 63,1 punktu. Record day przypada na dzień 07.04.2010 roku. Ex div date = 05.04.2010 roku. Payable day = 16.04.2010 roku.

Wycena na 26.03.2010 roku 21:00 czasu polskiego -

30 x 4,96 x 2,9239 = 435,1 pln.

Po zakupie O5 stan konta wynosi 5 135,5 - 436,8 = 4 698,7 pln

Komentarze (0)
Dywidendy, dywidendy_O4
 Oceń wpis
   

Przed zakupem obiektu O4 stan portfela wynosił 6 335,8 pln.

Obiekt O4 w dniu 15.03.2010 roku notowany był po 40,67 usd. Po przeliczeniu na złote polskie daje to kurs 40,67 x 2,8464 pln = 115,76 pln. Przy zakupie 10 akcji mamy koszt (10 x 40,67 x 2,8464) + (15 x 2,8464) = 1157,6 + 42,7 = 1 200,3 pln.(można wykonać taki zakup ponieważ żadna z poprzednich pozycji nie wyczerpywala kwoty 750 pln)

Dywidenda płacona od 1993 roku w systemie kwartalnym. Rozpiętość kursu w trakcie ostatnich 12 miesięcy = 20,02-45,00 usd. Aktualny div yield wynosi 4,22 % (średnia sektorowa 0,16) . Poprzednia dywidenda wynosiła 0,45 usd i pozostala bez zmian. P/E = brak (6,65). Beta = 1,72 co oznacza, że akcja jest OFENSYWNA  w stosunku do indesku. P/Bv = 2,2 wobec 1,14 średniej sektorowej. Oznacza to, że 1 usd majątku księgowego przy cenie za akcję na poziomie 42,65 usd jest warte 2,2 usd. Inne wskaźniki to QR i CR brak. Wskaźnik długu wynosi 1,71 przy średnim sektorowym wynoszącym 3,36. St ZB =57,91(8,61) %; St ZO = -9,96 (31,8). St ZN = -10,01% ( 37,23). ROA wynosi -1,34 ( 0,81); ROI = -1,44 (0,61); ROE = -4,69 (2,22). RSI 14 po sesji w dniu 26.03.2010 wynosi = 59,81 punktu. Record day przypada na dzień 31.03.2010 roku. Ex div date = 29.03.20101 roku. Payable day = 16.04.2010 roku.

Wycena na 26.03.2010 roku 21:24 czasu polskiego  -

10 x 42,65 x 2,9239 = 1 247,04 pln

Po tym zakupie stan konta wynosi 6 335,8 - 1 200,3 = 5 135,5 pln.

Komentarze (0)
Dywidendy, dywidendy_O3
 Oceń wpis
   

Oj uwielbiam takie dni jak dzisiaj. Oj uwielbiam. Nie ma nic przyjemniejszego jak inwestowanie w akcje nominowane w dolarach USA kiedy złoty polski nienaturalnie się umacnia i podliczać stopę zwrotu kiedy złoty polski traci do dolara USA. A do tego jeszcze dywidenda.....Naprawdę nie trzeba kraść cudzej własności intelektualnej aby do tego dojść. Może pewnego dnia polscy licencjonowani mistrzowie świata zrozumieją o co chodzi jeśli mowa o inwestowaniu...Bo oni już wiedzą o co chodzi jeśli mowa o grze....grać to można na klarnecie czyli na instrumencie drewnianym dmuchanym...pod warunkiem, że posiada się znajomość czytania nut....Bo jak się nie potrafi czytać nut to można jedynie fałszować co też czynią polscy licencjonowami mistrzowie świata...

Przed zakupem obiektu O3 stan portfela wynosił 6 657,4 pln.

Obiekt O3 w dniu 15.03.2010 roku notowany był po 9,8 usd. Po przeliczeniu na złote polskie daje to kurs 9,8 x 2,8464 pln = 27,89 pln. Przy zakupie 10 akcji mamy koszt 10 x 27,89 + (15 x 2,8464) = 278,9 + 42,7 = 321,6 pln.

Dywidenda płacona od 2006 roku w systemie kwartalnym. Rozpiętość kursu w trakcie ostatnich 12 miesięcy = 4,11-11,4 usd. Aktualny div yield wynosi 4,11 % (średnia sektorowa 0,1) . Poprzednia dywidenda wynosiła 0,1 usd i pozostala bez zmian. P/E = 7,69 (10,69) co oznacza, że przy zachowaniu dotychczasowej dynamiki zysku netto przypadającej na 1 akcje 100 procent zwrotu przypadnie po 7,69 roku co daje 13 % średniorocznie wobec 9,35 % średniej sektorowej. Beta = 2,36 co oznacza, że akcja jest OFENSYWNA  w stosunku do indesku. P/Bv = 0,61 wobec 1,37 średniej sektorowej. Oznacza to, że 1 usd majątku księgowego przy cenie za akcję na poziomie 9,74 usd jest warte 0,61 usd co daje dyskonto w wysokości 0,39 usd co ma przelożenie na 64 % wzrostu. Z kolei srednia sektorowa wynosząca 1,37 pokazuje, że akcje z sektora są o 37 % przewartościowane jeśli chodzi o wskażnik cena do wartości księgowej przypadającej na 1 akcję. Reasumując jeśli akcja jest niedowartościowana o 64 % oraz sektor jest przewartościowany o 37 % to oznacza, że akcja ma przed sobą minimum 27 % wzrostu. Oznacza to, że w przypadku O3 mamy możliwość wzrostu ceny 1 akcji do poziomu 9,74 x 1,27 = 12,37 usd, Inne wskaźniki to QR i CR brak. Wskaźnik długu wynosi 1,91 przy średnim sektorowym wynoszącym 0,93. St ZB brak ale St ZO = 19,1 wobec średniego sektorowego 1,2 %. St ZN = 17,96 % wobec średniej sektorowej wynoszącej 1,0 %. ROA wynosi 2,34 ( średnia sektorowa 0,34); ROI = 2,45 ( 0,6); ROE = 8,39 (1,33). RSI 14 po sesji w dniu 24.03.2010 wynosi = 49,48 punktu. Record day przypada na dzień 31.03.2010 roku. Ex div date = 29.03.20101 roku. Payable day = 15.04.2010 roku.

Wycena na 24.03.2010 roku 23:30 czasu polskiego  -

10 x 9,74 x 2,9168 = 284,1 pln

Po tym zakupie stan konta wynosi 6 657,4 - 321,6 = 6335,8 pln.

Komentarze (0)
Dywidendy, dywidendy_O2
 Oceń wpis
   

W poprzednim odcinku poświęconym obiektowi O1 zaprezentowałem propozycję otwarcia pozycji w obiekt o krótkim stażu giełdowym. W dzisiejszym odcinku czas na obiekt O2. Przed tym zakupem na rachunku znajduje się 7 184,3 pln.

Obiekt O2 w dniu 15.03.2010 rok kosztował 17,01 usd co przy zakupie 10 akcji daje koszt na poziomie 17,01 x 10 x 2,8464 + (15 x 2,8464) = 484,2 + 42,7 = 526,9 pln. W przypadku O2 dywidenda płacona jest od 2004 w systemie kwartalnym. Rozpiętość kursu na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy wynosi 11,02-17,73 usd. Aktualna dywidenda to 0,405 usd (bez zmian) a aktualny div yield to 9,42 % (średni sektorowy 0,3 %). Wskaźnik P/E = 59,1 (12,6); Beta = 0,62 (0,51); P/Bv = 3,3 (1,3); QR = 0,4 (1,5); CR = 0,5 (1,6); Wskaźnik długu 3,61 (0,5); St. ZB = 67,1 %(54,8); St. ZO = 20,9 % (14,2); St. ZN = 4,1 % (8,4); ROA = 1,2 (5,2); ROI = 1,3 (6,6);  ROE = 5,1 (8,5): RSI 14 = 65,7 pkt. Record day przypada na 31.03.2010 rok; Ex div day = 29.03.2010 r (dzien bez prawa do dywidendy czyli d+1) a Payable day (dzien wypłaty) na 15.04.2010 r.

W dniu 23.03.2010 roku za 1 akcję na zamknięciu płacono 17,2 usd. Wycena na 24.03.2010 rok o 13:45 czasu polskiego wynosi 10 x 17,2 usd x 2,9147 pln = 501,33 pln.

Stan gotówki po tym zakupie wynosi 7 184,3 - 526,9 = 6 657,4 pln.

Komentarze (0)
Dywidendy, dywidendy_O1
 Oceń wpis
   

To czas najwyższy aby zacząć zapełniać blog informacjami dotyczącymi możliwości inwestycyjnych w oparciu o wybrane obiekty wypłacającej dywidendy. Przyjmijmy założenie, że dysponujemy kwotą 7 500 pln. Jest to minimalna kwota aby rozpocząć inwestowanie z jednego z polskich biur maklerskich na rynku NYSE. Podzielimy wspomnianą kwotę na 10 części tak aby w jednym tygodniu nie wydawać więcej jak 750 pln. Oczywiście bierzemy pod uwagę standardową prowizję maklerską czyli 15 usd. Nie zapominamy również o kursie złotego polskiego względem dolara USA. Aby nieco utrudnić czynnośc bezmyślnego kopiowania przez skryby oraz polskich licencjonowanych mistrzów świata to nazwy obiektów zostaną podane dopiero po wyczerpaniu wspomnianej kwoty czyli 7 500 pln. Do tego momentu będę używał określenia O1; O2; O3 itd.

W dniu 15 marca bieżącego roku obiekt O1 podał informację, że kwartalna dywidenda zostaje zwiększona z 0,26 usd do 0,36 usd. W tym dniu za 1 dolara USA płacono 2,8464 pln. Kurs po jakim otwarto pozycję na O1 wynosi 9,57 usd. Zakupiono 10 akcji czyli koszt zakupu wynosił 10 x 9,57 x 2,8464 +(15 usd x 2,8464) = 272,40 + 42,70 = 315,1 pln.

O1 na rynku AMEX notowany jest od 29.10.2009 roku. Poprzednia dywidenda wynosiła 0,26 usd na akcję a obecna to 0,36 usd. Rozpiętość kursu to 8,7 - 10,23 usd. Aktualny div yield to 15,13 %. Dywidenda kwartalna. Dostępne aktualne dane to St. ZB = 61,6 %; P/Bv = 1,04; ROA = -1,6 %; ROI=-2,7 %; RSI 14 = 57,9. Tzw. Record day (dzień prawa do dywidendy) przypada na 31.03.2010 roku. Ex div date (d+1 czyli dzień w którym akcje notowane są bez dywidendy) przypada na 29.03.2010 roku a zatem aby nabyć prawo posiadania dywidendy należy być posiadaczem akcji po sesji w dniu 26.03.2010 roku. Payable day (wypłata dywidendy) przypada na 23.04.2010 roku.

Według aktualnego notowania (17:30 czasu polskiego) pakiet 10 akcji O1 wart jest 10 x 9,5 x 2,8752 = 273,14 pln.

Stan gotówki po tym zakupie wynosi 7 500 -315,1 = 7 184,3 pln.

Komentarze (0)
Dzień dobry wieczór
 Oceń wpis
   

W końcu zdecydowałem się na założenie bloga. Banał ? Niekoniecznie, ale skoro zostało powiedziane a to należy powiedzieć b. I w taki sposób powstał ten blog. Na wstępie chciałbym ewentualnych czytelników przeprosić za ewentualne wpadki. Zanim nauczę się obsługiwać tego pierwszego w moim życiu bloga to jeszcze trochę czasu upłynie. Po drugie chciałbym przeprosić ewentualnych polskich licencjonowanych mistrzów świata, że ich osobiste wycieczki pod moim adresem pozostaną bez odpowiedzi. Po trzecie w moim blogu nie znajdą Państwo odpowiedzi w co inwestować. Takie odpowiedzi to Państwo znajdą u polskich licencjonowanych mistrzów świata, którzy zawsze wszystko wiedzą najlepiej, i zawsze wiedzą o tym po fakcie. Po czwarte nie zamierzam się zajmować innymi obiektami inwestycyjnymi oprócz tylko tych które płacą dywidendy. I to tylko te które spełniają kryterium jakości dywidendy ( w Polsce jest używane pojęcie Efektywności dywidendy). Po piąte to żadne okazje cenowe mnie nie interesują bo z doświadczenia wiem, że nie ma okazji cenowych. Po szóste nie potrafię napisać z jaką częstotliwością będzie ukazywał się mój blog. Po siódme nie zamierzam kopiować, tłumaczyć czy uprawiać czegoś na podobieństwo skryby. Podobno praca skryby była bardzo żmudna i nie zawsze przynosiła zamierzone efekty. Po ósme to zawsze można znaleźć ze mną płaszczyznę porozumienia. Po dziewiąte treści, analizy oraz opracowania zawarte na tym blogu są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowią "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści, analiz oraz opracowań zawartych na tym blogu. Po dziesiąte to jeśli już mam za sobą autorski dekalog to mogę jedynie życzyć przyjemnej i udanej lektury.

Komentarze (0)
Najnowsze wpisy
2010-03-29 23:14 Dywidendy, dywidendy_O6
2010-03-27 18:48 Dywidendy, dywidendy_O5
2010-03-26 21:27 Dywidendy, dywidendy_O4
2010-03-25 00:30 Dywidendy, dywidendy_O3
2010-03-24 14:03 Dywidendy, dywidendy_O2
Najnowsze komentarze
Kategorie
Inwestowanie Ogólne
Archiwum
Rok 2010